Welkom.html

Quadrantbouw is, na een gevarieerde loopbaan en opleiding in de bouwsector, opgericht door Marcel van Vliet uit Kamerik.


De naam Quadrantbouw komt voort uit een model dat visueel maakt hoe mensen tot een besluit komen. Dit model betreft een cirkel met kwadranten.

  1. -Het eerste kwadrant symboliseert wensen, dromen en ideeën.

  2. -Het tweede kwadrant is de fase van onderzoeken, plannen en beslissen.

  3. -Het derde kwadrant staat voor realisatie, aanpakken en volharden.

  4. -Het vierde kwadrant, tenslotte, gaat over waarderen, ontspannen en genieten.


Ondanks dat alleen het derde kwadrant (in het logo weergegeven) op ons bedrijf van toepassing lijkt, willen we ook bij de andere 'kwadranten' betrokken zijn:

  1. -Door goed te praten met de klant om te kijken of de gewenste ideeën uitvoerbaar zijn en zonodig aanpassen (fase 1);

  2. -Door goede en duidelijke informatie en prijsopgave te geven in de fase van onderzoeken en beslissen (fase 2);

  3. -Door het werk zo gedegen mogelijk uit te voeren, zodat de klant lange tijd van het eindresultaat kan genieten (fase 4).


Tenslotte schrijven we Quadrantbouw niet voor niets met de 'Q' van Quality!

Dienstverlening.html
Projecten_-_uitbouw.html
Projecten_-_dakopbouw.html
Projecten_-_restauratie_-_renovatie.html
Projecten_-_badkamers.html
Projecten_-_kozijnen.html
Contact.html